Stress test dig selv - gratis og anonymt

Her på siden kan du stress teste dig selv.


Når du stress tester dig selv, er det en selvevaluering du foretager – det er hverken en afdækning af årsager til eventuel stress eller forslag til indsatsområder, men det er jo stadigvæk dine følelser og oplevelser der styre dit velbefindende.

Vi anbefaler at du læser alle spørgsmålene omhyggeligt.

Du besvarer 15 spørgsmål der alle drejer sig om din oplevede tilstand. Efter endt besvarelse får du et tal, som du bruger til at aflæse dit selvoplevede stressniveau. Testen har fokus på hvordan du oplever hverdagen og har altså ikke specielt fokus på hverken arbejdsmiljø, privatliv, konflikter eller sygdom, selvom områderne naturligvis kan spille ind.

Har du nogle venner eller kolleger du tænker kunne være interesserede er du velkommen til også at 'invitere' dem til en stress test her på siden. Du deler blot linket til siden. 

NB! Nedenstående tests er ikke er den samme som den stress screening, der indgår i Health At Work konceptet.

Lidt om stress testen...

Stress test - gratis

Stress test dig selv gratis.

Spørgsmålene og udregningen af din Stress score bygger på den anerkendte “The Perceived Stress Scale”. Den er interessant, fordi din oplevelse af, hvordan du oplever situationen, er det afgørende.

To personer kan godt opleve den samme situation forskelligt. De kan derfor nemt få forskellige resultater, selvom de arbejder i samme afdeling.

Måske noget for din afdeling?

Mener du, det kunne være relevant for din arbejdsplads at få lavet et check på afdelingens stress- og trivselsniveau?


Så er du velkommen til at tilmelde jer på nedenstående link. Helt uforpligtende.

Du kan eventuelt læse mere om hele værktøjet Health At Work på forsiden. Den kommer du til her.