Health At Work metoden

1, 2 eller 3 trin afhængigt af jeres behov

Health At Work metoden består af 3 dele, og I vælger selv, hvilke dele I ønsker at gennemføre.


Det afhænger af jeres situation og ønsker.

1

Temperaturmåling

Formålet med temperaturmålingen er at få afdækket stressniveauet på jeres arbejdsplads.


Stressniveauet afdækkes via et digitalt spørgeskema, som det tager 2-3 minutter at besvare. Afdelingens resultat kommer dels om et gennemsnits tal og dels med en visuel indikation på spredningen i resultaterne. 


Er gennemsnitstallet i risikozonen, anbefaler vi, at du fortsætter til trin 2. Er tallet i grønzone, så kan vi aftale en opfølgning 1 års tid senere. 


Du får: Når vi har analyseret resultatet, får du resultatet, der bl.a. omfatter stressniveauet for arbejdspladsen på en skala fra 0-100. Resultatet kan opdeles på afdelinger eller anden relevant opdeling, hvis det ønskes.


Trin 1 koster fra kr. 2.700 afhængigt af dine ønsker til rapporteringen. Vi kan tilbyde at lave 'temperaturmålingen' gratis, hvis du kontakter os før 31. december 2019.


NB: Har I allerede en indikation på, at trivslen ikke er i top, kan vi udmærket tage udgangspunkt i den viden. Det kan være tilfældet, hvis I allerede har konstateret en antal sygemeldinger begrundet i 

2

Afdækning af årsager

Andet trin er en dybgående undersøgelse af, hvad årsagerne til den oplevede stress og mistrivsel er på arbejdspladsen. Derudover afdækkes ledelsens perspektiver på problemstilligen. Begge dele er nødvendig viden, når der skal findes en langsigtet løsning på problemet.


Til denne del benyttes også digitale spørgeskemaer, der besvares af både ledelse og medarbejdere. Det tager 12-14 minutter.


Du får: Trin 2 munder ud i en handlingsplan med konkrete anbefalinger til tiltag. Derudover får du præsenteret konklusioner og detaljeret viden i form af grafer og overskuelige tabeller. Resultat og handlingsplan kan enten dække den samlede arbejdsplads eller opdeles på enkelte områder.


Trin 2 koster fra kr. 15.700 afhængigt af dine ønsker til rapporteringen.

3

Opfølgning

Formålet med trin 3 - opfølgning er at sikre, at I er på rette vej og tiltagene har den ønskede effekt. 


Efter trin 2, hvor hver enkelt leder modtager en handlingsplan, med forslag til helt konkrete aktioner, er der behov for dels at sikre en implementering og at sikre, at aktionerne har den ønskede effekt. 


Der benyttes digitale spørgeskemaer, som udsendes et passende stykke tid (typisk 6-9 måneder) efter gennemførslen af trin 2, hvor der blev igangsat nogle tiltag. Besvarelsen tager typisk 4-6 minutter.


Du får: Rapport med indsigt i hvordan de initiativer, I har igangsat i forbindelse med trin 2, opleves af medarbejdere og ledere.


Trin 3 koster fra kr. 1.900 afhængigt af dine ønsker til rapporteringen. Trin 3 forudsætter naturligvis at trin 2 er gennemført.

Har du andre ønsker?

Ønsker du at kombinere undersøgelsen med eksempelvis en APV, eller har du ønsker om at tilføje spørgsmål om et specifikt emne?


Begge dele lader sig gøre. Kontakt for at høre om mulighederne.