ALLE LEDERE HAR ET ANSVAR FOR AT

Undgå stress på Arbejdspladsen

Vi har metoden der hjælper dig på vej – helt enkelt

Photo by Tom Pumford

Stress er et stigende problem

For samfundet

For samfundet medfører det en betydelig omkostning, at hver 4. dansker i følge Statens Institut for Folkesundhed føler sig stresset.

For arbejdspladsen

For arbejdspladsen medfører det øgede omkostninger, pres på omdømmet, fald i kvaliteten og vanskeligheder med at tiltrække arbejdskraft.

For medarbejderen

For medarbejderen, er der tale om en alvorlig reaktion på det psykiske arbejdsmiljø, der kan være meget langvarig, til stor ulykke for den enkelte og familien.

" Det kan ikke være rigtigt, at man skal blive syg af at gå på arbejde"

Bedre at forebygge stress end at helbrede

Ofte gribes der ind for sent, da stress kan være svært at se. 

Typisk først når en eller flere medarbejdere er stress ramte.

 

FÅ AFDÆKKET JERES STRESSNIVEAU NU – GRATIS

Ved at forebygge stress undgår I problemer med:

  • Faldende medarbejder tilfredshed
  • Øget langtidssygefravær
  • Faldende kundeservice
  • Faldende effektivitet og produktivitet
  • Omkostninger til vikar
  • Faldende kundetilfredshed

Sådan arbejder vi med forebyggelse af stress

Videnskabligt grundlag​

Metoden bygger på faglig indsigt fra bl.a. Det Nationale Forskningscenter For Arbejdsmiljø (NFA) og fra Sundhedsstyrelsen

Struktureret arbejdsform​

De primære årsager til stressen identificeres. Vi ser på hvad I allerede har gjort og udarbejder klare anbefalinger til næste skridt.

Enkel og effektiv metode​

Den nødvendige indsigt i ledelsens indsatser og medarbejdernes oplevelser indhentes ved målrettede netbaserede spørgeskemaer.

Forstå Health At Work på 2:14

Sådan gør vi - helt enkelt

Den nødvendige viden indsamles fra Jeres medarbejdere og ledere.

De eneste der ved, hvor skoen trykker.

 

01

Stress Screening

Afdækker om der overhovedet er et problem. Er der ikke noget problem, kan vi aftale en opfølgningsdato. Er der et problem, så er næste skridt at gennemføre Leder Analysen.

02

Leder Analyse

Afdækker hvilke indsatser ledelsen allerede har gjort og hvordan de er blevet gennemført. Den samlede indsats vægtes på en 5-trins skala, der bygger på principperne i “Sundhedsstyrelsens 5-trins model”.

03

Medarbejder Analyse

Afdækker de primære årsager til stressen. Samtidigt evalueres medarbejdernes oplevelse af de allerede gennemførte indsatser, ligesom vi opnår en dybere indsigt i det psykiske arbejdsmiljø.

04

Analyse af data

Data fra Leder Analysen og Medarbejder Analysen sammenstilles og de vigtige pointer fremhæves. De tidligere “blinde pletter” er nu synlige og derfor mulige at handle på. 

05

Handlingsplan

Situationen, konklusioner og handlingsplan præsenteres på præsentationsmøde med de berørte parter. 

06

Opfølgning

Analysen kan med fordel gentages efter fx. et år, hvorved det bliver muligt at følge op på udviklingen og eventuelt korrigere de igangsatte initiativer, så den ønskede effekt opnåes.

Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål: